МУ - Плевен КАТЕДРИ/СЕКТОРИ
Потребител:
Парола:
Катедра/сектор:

За въвеждане на натовареността за 2017/2018 година ДА НЕ СЕ ИЗБИРА от
„Катедра/сектор преди 1 септември 2017“

Катедра/сектор преди
1 септември 2017: